Hirdetések

Évközi vii. vasárnap

2023. február 19.

1.) Nagyböjt kezdete – hamvazószerda

A jövő héten húshagyókeddel lezárul a farsang, a rövidebb évközi idő és február 22-én, hamvazószerdán elkezdődik a húsvétig 40 hétköznapból és 6 vasárnapból álló nagyböjti bűnbánati időszak. Hamvazószerdán a 17 órai szentmise keretében megáldjuk az előző évben, virágvasárnap megáldott barka elégetéséből származó hamut, melyet a bűnbánat jeleként a pap fejünkre hint. Akik hamvazószerdán nem tudnak a szentmisén részt venni, azok nagyböjt 1. vasárnapjának szentmiséin is részesülhetnek a szentelményben.

2.) Böjti fegyelem

Hamvazószerda szigorú böjti nap. Ezen a napon ősi hagyomány szerint csak egyszeri teljes étkezést kér 18 és 60 év közötti híveitől az Anyaszentegyház. Ezenkívül a nap folyamán még 2 alkalommal vehetünk magunkhoz táplálékot erősítésként. 18 év alatt és 60 év felett nincs korlátozva az étkezések száma, ám 14 éves kortól már kötelező hústilalmat tartani. Természetesen mentesülnek a böjti előírások alól a betegek, az áldott állapotban lévő hölgyek, a nehéz fizikai munkát végzők és a közétkeztetésben részt vevők.

Nagyböjt pénteki napjain hústilalmat kell tartani, ám ebben az évben az első nagyböjti péntekre esik Szent Mátyás apostol ünnepe, ezért ez a péntek nem böjti nap.

Ami a böjtöt illeti, ez az ősi, hagyományos kötelező minimum, ám buzdítjuk híveinket, hogy mindenki igyekezzen megtalálni az önmegtartóztatás és lemondás azon formáját, ami őt jelenlegi élethelyzetében leginkább közelebb viszi Istenhez! Ehhez segítségként – adventhez hasonlóan – a szentmise után ismét átnyújtjuk mindenkinek a ferences rendtartomány által kiadott nagyböjti lelki naptárat. Sok példányt készíttettünk, bátran vigyenek rokonainknak, ismerőseinknek is!

3.) Keresztúti ájtatosság

Nagyböjt pénteki napjain a 17 órai szentmise után keresztúti ájtatosságra várjuk a kedves Testvéreket. A városi keresztút március 24-én, pénteken 17 órától lesz a Margit-romoktól indulva a Benedek-hegyre.

4.) Országos gyűjtés – katolikus iskolák

Február 26-án, nagyböjt első vasárnapján országos templomi gyűjtés lesz a katolikus fenntartású oktatási intézmények javára. Előre is köszönjük a testvérek nagylelkű adományait.

5.) Nagyböjti katekézissorozat

Március minden szerdáján a 17 órai szentmisék keretében nagyböjti lelkigyakorlatos tanítást ad a megtérésről, a megbocsátásról és a kiengesztelődésről dr. Udvardy György érsek úr a Feltámadt Üdvözítő-templomban. A szentmisékhez kapcsolódóan gyónási lehetőség is lesz.

6.) Tavaszi plébániai zarándoklat

Május 1-jei mariazelli zarándoklatunkra már csak néhány hely van. Az útiköltség befizetésére minden szentmise előtt és után van lehetőség a Feltámadt Üdvözítő-templom sekrestyéjében.

7.) Szentségi felkészítések a plébánián

Azok a felnőttek, akik szeretnének megkeresztelkedni vagy felkészülni az első szentáldozásra és bérmálásra kérjük, hogy legkésőbb ma estig jelentkezzenek elérhetőségeinken. Várjuk azon fiatalok jelentkezését is, akik állami fenntartású iskolába járnak és ebben az évben plébániánkon szeretnének elsőáldozók, bérmálkozók lenni.

Isten áldásával kísért nagyböjti készületet kívánunk: Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán