Jelentkezés

a bazilika Szent Mihály Kórusába

és az új gyermekkórusba

A zene és az éneklés nélkülözhetetlen, mint a hit kifejezésének és Isten dicsőítésének egyik eszköze. Üdvözlendő ezért minden olyan kezdeményezés, amely ennek megújítását, értékesebbé tételét, a hívek liturgiába való minél intenzívebb bevonását ösztönzi. A Veszprémi Főegyházmegye ezért is tartja fontosnak, hogy megerősítse a 2009. január 27-én alapított Szent Mihály Kórus tevékenységét annak érdekében, hogy folytathassa a Szent Mihály-főszékesegyházban, a liturgia szolgálatában betöltött kiemelkedő szerepét.

A főegyházmegye ennek szellemében sok szeretettel hívja az énekelni szerető és tudó érdeklődőket, akik szívesen részt vállalnának ebben a szolgálatban.

A próbákat hétfőnként 17:30 órai kezdettel tartjuk Veszprémben, a Padányi Katolikus Iskolában.

Hasonlóképpen sok szeretettel várjuk a gyermekeket
a Szent Mihály-főszékesegyház most alakuló gyermekkórusába
. A gyerekek nemcsak énekeket tanulnak majd, hanem zenei alapismereteket is kapnak. Segítségükre leszünk zeneiskolai tanulmányaikban, hangszeres fejlődésükben, érdeklődés esetén orgona tanulmányokat is folytathatnak. A hosszú távú tervek között szerepel a kórus vidéki, esetleg külföldi szereplési lehetősége is.

A részletekről tájékozódhatunk a Veszprémi Érsekség honlapján, illetve Dankos Attila, a Szent Mihály-főszékesegyház zeneigazgatója és orgonaművésze, valamint Zsilinszky Cecília ének-zenetanár,

a gyermekkórus karnagya tud tájékoztatást adni.

Elérhetőségük:

Zsilinszky Cecília:   06-20/8280887

zsilicili@gmail.com

Dankos Attila:      orgonamuvesz@veszpremiersekseg.hu