Hirdetések

Évközi II. vasárnap

2023. január 15.

1.) Árpád-házi Szent Margit-búcsú

Árpád-házi Szent Margit ünnepére, a Margit-templom búcsújára és az arra előkészítő lelkigyakorlatra szeretettel várja a veszprémi híveket Tornavölgyi Krisztián esperes, plébános atya. A héten, január 16-án, 17-én, 18-án, hétfőn, kedden és szerdán 18 órakor kezdődnek a lelkigyakorlatos szentmisék. A triduumot Barkó Ágoston OSB, tihanyi plébániai kormányzó úr vezeti. Jövő vasárnap az ünnepélyes búcsúi szentmisét pedig 10 órától dr. Udvardy György érsek úr mutatja be.

2.) Ökumenikus imanyolcad – 2023

A keresztények egységéért végzett imahét idén január 15-én veszi kezdetét és az azt követő vasárnapig tart. Az imaalkalmak minden este 17 órakor lesznek egy-egy veszprémi templomban. Az imanyolcad nyitó istentisztelete január 15-én, vasárnap 17 órakor lesz a Kálvin parkban található református újtemplomban. Az igehirdető plébánosunk, dr. Takáts István helynök úr lesz. Itt a Feltámadt Üdvözítő-templomban január 20-án, pénteken 17 órától Steinbach József református püspök úr fog igét hirdetni. A záró alkalom szertartását pedig dr. Udvardy György érsek úr vezeti majd január 22-én, vasárnap 17 órától az Árpád-házi Szent Margit-plébániatemplomban. Az imaalkalmak részletes rendjét tartalmazó táblázat az újságos asztalról elvihető.

3.) EKF megnyitó

A Veszprém Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programév ünnepélyes megnyitója január 21-én, szombaton, este 20 órától 21 óráig tart három helyszínen, a veszprémi Óváros téren, a Kossuth utcán és a várban, a Szentháromság téren. 20 órakor kezdődik a Ragyogj! című ünnepi nyitóműsor, amelynek keretében látványos produkciókra számíthatunk. Fényfestés, zene, tánc, különleges koreográfiák és látványelemek szövik át Veszprém belvárosának utcáit, m iközben megelevenedik a város történelme, a régió sokszínűsége, értékei. A szervezők kérésére és érsek úr engedélyével a megnyitó időpontjában, szombat este 20 órakor két és fél percre városunk valamennyi harangja megszólal.

4.) Egyházmegyei szinódusi találkozó

A Ferenc pápa által 2024 őszéig kiterjesztett világszinódushoz kapcsolódva közös, egyházmegyei szinódusi találkozóra várják egyházközségünk tagjait a főegyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársai. A tanítással, imádsággal, megosztással zajló közös gondolkodás február 11-én, szombaton 10 és 15 óra között lesz a Padányi iskolában.

5.) Miseszándékok kérése

Szentmisét felajánlhatunk élőkért, holtakért és minden jószándékra. Szándékokat előjegyeztetni a sekrestyében lehet.

Isten áldásával kísért hetet kívánunk:

Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán