Hirdetések

Urunk megkeresztelkedése

2023. január 8.

1.) Évközi idő kezdete

A mai nappal lezárul a karácsonyi ünnepkör és kezdetét veszi a rövidebb évközi időszak, népies nevén a farsang, mely hamvazószerdáig tart, ami idén február 22-én lesz.

2.) Szenteltvíz használata

Vízkereszt napján az esti szentmisében Urunk megkeresztelkedésének emlékére vizet áldottunk meg. Buzdítjuk a testvéreket a szenteltvíz otthoni használatára is. Szenteltvíz egész évben vihető a Jézus szíve szobor mellett álló kerámia edényből.

3.) Házszentelés

Szép hagyomány, hogy vízkereszt ünnepe után a lelkipásztorok otthonaikban keresik fel az egyházközség családjait, hogy az új szenteltvízzel megáldják a családtagokat abban a térben, melyben mindennapjaikat töltik, majd ennek megtörténtét az ajtófélfára is felírják. Ennek az áldásnak a kérése jó alkalmat kínál az atyákkal való megismerkedésre és közvetlen beszélgetésre is. Bátorítjuk a testvéreket az áldásra való jelentkezésre a sekrestyében, telefonon vagy emailben. Az áldás természetesen ingyenes.

4.) Felnőtt katekumenátus és esküvőre jelentkezés

Szeretettel várjuk azon felnőttek jelentkezését, akik még nem részesültek a 3 beavató szentségben (keresztség, szentáldozás, bérmálás). Az új esztendőben szeretnénk számukra szervezett felkészítést tartani a plébánián.

Várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik a 2023-as esztendőben szeretnének házasságot kötni plébániánk valamelyik templomában. Húsvétra megnyílik a főszékesegyház, ekkortól pedig lehetőség lesz a vár korlátozások nélküli elérésére gépjárművekkel is.

5.) Stóladíjak és egyházközségi hozzájárulás – 2023

Érsek úr rendelkezése alapján a stóladíjak, valamint az egyházközségi hozzájárulás minimum összege 2023-ban sem emelkednek főegyházmegyénkben. Csendes, hétköznapi szentmise felajánlásához 1500 Ft, a hétvégi orgonáshoz pedig 3000 Ft adományt kell fizetni. Az egyházközségi hozzájárulás minimum összege pedig aktív keresőknek továbbra is személyeként 6000 Ft/év, nyugdíjasoknak pedig 5000 Ft/év. Hálásan köszönünk az egyházközség működését, épületeink fenntartását segítő minden adományt.

6.) Ökumenikus imanyolcad – 2023

A keresztények egységéért végzett imahét idén a jövő vasárnap, január 15-én veszi kezdetét és az azt követő vasárnapig tart. Az imaalkalmak minden este 17 órakor lesznek egy-egy veszprémi templomban. Az imanyolcad nyitó istentisztelete január 15-én, vasárnap 17 órakor lesz a Kálvin parkban található református újtemplomban. Az igehirdető plébánosunk, dr. Takáts István helynök úr lesz. Itt a Feltámadt Üdvözítő-templomban január 20-án, pénteken 17 órától Steinbach József református püspök úr fog igét hirdetni. Az imaalkalmak részletes rendje a faliújságon, honlapunkon, valamint facebook oldalunkon is megtekinthető.

Isten áldásával kísért hetet kívánunk:

Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán