Hirdetések advent 4. vasárnapján

1.) Hajnali misék
Advent utolsó hetében is hétfőtől péntekig minden nap hajnali 6 órakor gyertyafényes rorate
szentmisére várjuk a karácsonyra készülő testvéreket a Feltámadt Üdvözítő-templomba. Az
utolsó rorate december 23-án, pénteken lesz.


2.) „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság
A magyar népünk körében elterjedt „Szállást keres a Szent Család” adventi ájtatosságot idén is
a Feltámadt Üdvözítő-templomban végezzük december 15. és 23. között minden nap 16:30-tól.

3.) Vesperás és gyertyagyújtás a bencés atyákkal
A bencés öregdiákok szeretettel várják a híveket ma este 19 órára a Szent Anna-kápolnába
vesperásra, valamint a 4. gyertyagyújtásra, melynek keretében Korzenszky Richárd OSB
elmélkedését hallgathatjuk meg.

4.) Gyóntatási rend
Feltámadt Üdvözítő-templomunkban karácsonyig minden nap van gyónási lehetőség a
szentmisék előtt és után.

5.) Karácsony előtti beteglátogatás
A jövő héten azon idős, beteg testvéreinknek is lesz lehetősége otthonukban szentgyónást
végezni, illetve szentáldozáshoz járulni, akik a templomba már nem tudnak eljönni. Kérjük, hogy
akik ilyen testvéreinkről családjukban, környezetükben tudnak jelezzék személyesen vagy
elérhetőségeinken!

6.) Szentesti betlehemes játék
A gyermekek hagyományos pásztorjátéka december 24-én, szenteste 16 órakor kezdődik a
Feltámadt Üdvözítő-templomban.

7.) Ünnepi szertartásrend
December 24-én, szenteste, karácsony vigíliáján a Jézus születését hírül adó éjjeli szentmise
22 órakor kezdődik a Feltámadt Üdvözítő-templomban. December 25-én és 26-án 8:00-kor,
10:30-kor és 17:00-kor kezdődnek ünnepi szentmiséink.

Kegyelmekben gazdag, áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk
egyházközségünk minden tagjának:
Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán