Hirdetések

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

2022. DECEMBER 11.

1.) Hajnali misék

Az adventi időben hétfőtől péntekig minden nap hajnali 6 órakor gyertyafényes rorate szentmisére várjuk a karácsonyra készülő testvéreket a Feltámadt Üdvözítő-templomba.

2.) „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság

A magyar népünk körében elterjedt „Szállást keres a Szent Család” adventi ájtatosságot idén is a Feltámadt Üdvözítő-templomban végezzük december 15. és 23. között minden nap 16:30-tól. A körülbelül fél órás ájtatosság első alkalma csütörtökön 16:30-kor kezdődik. Szeretettel várjuk a karácsonyra készülőket.

3.) Padányi Schola zenei szolgálata

Advent 4. vasárnapján a Padányi iskola középiskolás diákjaiból álló schola szolgálata fogja szebbé tenni a liturgiát a 10:30-kor kezdődő szentmisén.

4.) Vesperás és gyertyagyújtás a bencés atyákkal

A bencés öregdiákok szeretettel várják a híveket az adventi vasárnapokon 19 órára a Szent Anna-kápolnába vesperásra, valamint gyertyagyújtásra. Ma este Barkó Ágoston OSB, advent 4. vasárnapján pedig Korzenszky Richárd OSB gondolatait hallgathatjuk meg.

5.) Gyóntatási rend, gyónási segédlet

Feltámadt Üdvözítő-templomunkban karácsonyig minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után. Biztatjuk a testvéreket a karácsony előtti őszinte bűnbánatra és szentgyónásra. A felkészüléshez és a gyónás végzéséhez az újságos polcon segédanyagot is elhelyeztünk, melyből bátran vigyünk ismerőseinknek is!

6.) Karácsony előtti beteglátogatás

A karácsony előtti héten azon idős, beteg testvéreinknek is lesz lehetősége otthonukban szentgyónást végezni, illetve szentáldozáshoz járulni, akik a templomba már nem tudnak eljönni. Kérjük, hogy akik ilyen testvéreinkről családjukban, környezetükben tudnak jelezzék személyesen vagy elérhetőségeinken!

7.) Egyházi hozzájárulás – befizetési lehetőségek

Örömmel tapasztaljuk, hogy az év vége közeledtével még sokat igyekeznek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat. Köszönjük, hogy a jelenlegi helyzetben, mikor plébániánk fenntartási költségei is nagymértékben emelkedtek ily módon is magukénak érzik közösségünket a testvérek. Sokan érdeklődtek a befizetés módjai felől is. Lehetőség van rá személyesen a Feltámadt Üdvözítő-templom sekrestyéjében a szertartások előtt és után, az újságos asztalról elvihető sárga csekken, valamint banki átutalással. Utóbbi két esetben a közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „egyházközségi hozzájárulás”. A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet, hogy az egyházközségi hozzájárulást minden katolikus hívő arra a plébániára kell, hogy fizesse, amelynek területén lakóhelye van, tekintet nélkül arra, hogy hova jár szentmisére. Plébániánk utcanévjegyzéke megtalálható egyházközségünk honlapján, valamint ki van függesztve a sekrestyében.

8.) Megújult a Rózsafüzér Társulat

Örömmel hirdetjük, hogy plébániánk több éve működő Rózsafüzér Társulata az elmúlt hetekben számos új taggal bővült. Hálásak vagyunk, hogy Solymos Ödönné Marika összefogja azt a majd 20 testvérünket, akik vállalják, hogy naponta felajánlanak egy tized rózsafüzért különösen is plébániánk minden tagjáért. Akik még szívesen csatlakoznának az imacsoporthoz, azok szándékukat közvetlenül a társulat vezetőjének vagy a sekrestyéseknek jelezhetik.

Isten áldásával kísért várakozást kívánunk: Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán