Hirdetések Évközi 31. vasárnap, 2022. október 30.

1.) Téli időszámítás kezdete

Elkezdődött a téli időszámítás, ezért esti szentmiséink már 17:00-kor kezdődnek.

2.) Ünnepi szertartásrend

Mindenszentek ünnepén a mennyei dicsőségbe már eljutott lelkek közbenjárását kérjük. Ez a nap parancsolt ünnep. Már az ünnep előestéjén, október 31-én, hétfőn 17:00-kor mondunk elővételezett szentmisét. November 1-jén, kedden pedig vasárnapi miserendet tartunk templomunkban. Mindenszentek napján a reggel 8 órai szentmisét a bazilika kriptájában nyugvó testvéreink lelki üdvéért ajánljuk fel. Az este 17 órai szentmise zenei szolgálatát plébániánk Szent Mihály Kórusa látja el.

Halottak napján a tisztulás állapotában lévő lelkekért, valamennyi elhunyt testvérünk lelki üdvösségéért könyörgünk. November 2-án, szerdán reggel 7:00-kor, valamint este 17:00-kor is tartunk ünnepélyes gyászmisét a Feltámadt Üdvözítő-templomban.

3.) Temetői imádság és sírmegáldás

November 1-jén, mindenszentek ünnepén 15 órakor a Vámosi úti temető nagykeresztjénél imádkozunk elhunyt szeretteinkért. A közös ima és gyertyagyújtás után – régi hagyomány szerint – lehet kérni az új síremlékek megáldását.

4.) Elsőpéntek

November 4-én, a hónap első péntekén Jézus szentséges szívét engeszteljük. Reggel 7 órakor és este 17 órakor is tartunk szentmisét a Károly templomban. A szentmisék előtt fél órával gyónási lehetőség lesz, a szentmisék után pedig elimádkozzuk a Jézus szíve litániát a felajánló imával.

5.) Beteglátogatás

Elsőpénteken káplán úr szívesen felkeresi otthonukban plébániánk betegeit. Akinek családjában vagy ismeretségi körében van olyan idős, beteg testvérünk, aki a szentmisére már nem tud eljönni, de szívesen végezne szentgyónást, szeretne szentáldozáshoz járulni kérjük, hogy jelezze!

4.) 2023-as katolikus naptárak, kalendáriumok kaphatók

Megérkeztek a 2023-as katolikus falinaptárak és kalendáriumok. A szentmisék előtt és után a sekrestyében megvásárolhatók.

Elhunyt szeretteinkre való méltó, imádságos megemlékezést, a feltámadás reménységének örömteli megélését, valamint Isten áldásával kísért hetet kívánunk:

Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán