Hirdetések

Évközi v. vasárnap

2023. február 5.

1.) Köszönet

Hálásan köszönjük mindazon testvéreink segítségét, akik pénteken a reggeli szentmise után segítettek a templom karácsonyi díszítésének lebontásában és takarításában.

2.) Betegek világnapja

A Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésének évfordulója immár 31. éve a betegek világnapja. Ebből az alkalomból ünnepi szentmise lesz február 10-én, pénteken délelőtt 10 órától a kórház E épületének földszintjén található kápolnában. A szentmise keretében idős és beteg testvéreinknek lehetősége lesz a betegek kenetének felvételére. Kérjük, hogy akik a szentségben kívánnak részesülni, azok előzetesen végezzék el szentgyónásukat!

Templomunkban húsvét előtt, a nagyböjti lelkigyakorlat keretében lesz majd lehetőség a betegek szentségében részesülni azon idős testvéreink számára, akik a mostani alkalommal ezt nem teszik meg.

3.) Lourdes-i kilenced

A betegek világnapjára a lourdes-i kilenced ájtatossággal is készülünk templomunkban. Február 11-ig minden nap az esti szentmisék előtt 16:30-tól várjuk közös imára a testvéreket.

4.) Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadása

„Fejleszt vagy rombol? Okos eszközök – a függőség kialakulása és megoldásaink” címmel tart előadást a veszprémi evangélikus templomban február 11-én, szombaton 18 órától Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléstudományi szakember. Minden érdeklődőt szeretettel várnak evangélikus testvéreink.

5.) Egyházmegyei szinódusi találkozó

Egyházmegyei szinódusi találkozóra várják a híveket a pasztorális iroda munkatársai. A tanítással, imádsággal, megosztással zajló közös gondolkodás február 11-én, szombaton 10 és 15 óra között lesz a Padányi iskolában.

6.) Tavaszi plébániai zarándoklat

Plébániánk május 1-jére egynapos tavaszi zarándoklatot szervez az ausztriai Mariazell és Maria Schutz kegyhelyekre. Jelentkezni a sekrestyében, valamint plébániánk elérhetőségein lehet. A részletes program és a költségek az újságos asztalról elvihető szórólapokon megtalálható.

Isten áldásával kísért hetet kívánunk:

Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán