Hirdetések Advent 1. vasárnapja

1.) Avargyűjtés – köszönet

Hálásan köszönjük mindazon testvéreink buzgóságát, akik szombat délelőtt segítettek a templomkert ősz végi rendbetételében. Isten áldja meg őket önzetlen szolgálatukért!

2.) Adventi miserend

Az adventi időben hétfőtől péntekig minden nap hajnali 6 órakor gyertyafényes rorate szentmisére várjuk a karácsonyra készülő testvéreket a Feltámadt Üdvözítő-templomba. Csatlakozzunk gondolatban ezeken a hajnalokon az egykor a bűn sötétségében sínylődő és a Megváltó, a fény hordozójának eljövetelére várakozók nemzedékeihez, hogy karácsonykor a mi szívünket is beragyoghassa Krisztus fényessége és békéje! Az adventi időben hétköznapokon nem tartunk esti szentmiséket. Szentgyónást végezni a rorate misék előtt és után lehet.

3.) Szentségimádás a magzati élet védelméért

Az életvédők veszprémi imacsoportjának tagjai ebben a hónapban is szeretettel várják vezetett szentségimádásra azokat, akik fontosnak tartják az imádságot a magzati élet védelméért, az elpusztított magzatok lelki üdvéért, valamint azon édesanyákért, akik emiatt súlyos lelki terheket hordoznak. Az egy órás imaalkalom november 28-án, hétfőn 17 órakor kezdődik a Feltámadt Üdvözítő-templomban.

4.) Szülői esték

„Gyermekeink világa. A szülői szerepek változása” címmel tart előadást november 29-én, kedden 18 órától a Padányi iskolában Jutasi Mónika szakpszichológus. További részletek a Családpasztorációs Iroda vagy plébániánk honlapján és facebook oldalán olvashatók.

5.) Elsőpéntek

December 2-án, a hónap első péntekén Jézus szentséges szívét engeszteljük. Reggel 6 órakor tartunk szentmisét, majd elimádkozzuk a Jézus Szíve-litániát a felajánló imával. Ezen a napon a rorate előtt és után is lesz gyónási lehetőség.

6.) Beteglátogatás

Elsőpénteken káplán úr szívesen felkeresi otthonukban plébániánk betegeit. Akinek családjában vagy ismeretségi körében van olyan idős, beteg testvérünk, aki a szentmisére már nem tud eljönni, de szívesen végezne szentgyónást, szeretne szentáldozáshoz járulni kérjük, hogy jelezze!

7.) Adventi zenei szolgálat

Vasárnaponként különleges zenei szolgálat is segíti az adventi lelki készületet. Advent 2. vasárnapján Mártonyi Zsuzsa énekművész teszi ünnepélyesebbé a liturgiát a 10:30-kor kezdődő szentmisén.

8.) Vesperás és gyertyagyújtás a bencés atyákkal

A bencés rend tagjai, valamint öregdiákjai szeretettel várják a híveket az adventi vasárnapokon 19 órára a Szent Anna-kápolnába vesperásra, valamint gyertyagyújtásra. Advent második vasárnapján Mogyorósi Ányos OSB gondolatait hallgathatják meg a résztvevők.

   Isten áldásával kísért várakozást kívánunk: Dr. Takáts István plébános, dr. Kulcsár Dávid káplán