HIRDETÉSEK – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP – 2022. OKTÓBER 16.

⛪📢 HIRDETÉSEK – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP – 2022. OKTÓBER 16.

1.) Plébániánk elérhetőségei:

☎️ 06-88/879-223

📧 szentmihalyplebania@veszpremiersekseg.hu

www.szentmihalyplebania.hu

Plébániai ügyintézésre (keresztelés, temetés bejelentése, igazolások, engedélyek kérése) a vár felújítása miatt a Feltámadt Üdvözítő-templom sekrestyéjében a szertartások előtt és után, valamint emailben és telefonon van lehetőség.

2.) Szentmiseszándékot kérni, valamint az egyházközségi hozzájárulást személyesen befizetni szintén a sekrestyében lehet. Az egyházközségi hozzájárulást (keresőknek min. 6000 Ft/fő/év, nyugdíjasoknak min. 5000 Ft/fő/év) a templom előterében lévő újságos asztalról elvihető sárga csekkes befizetéssel, valamint banki átutalással (számlaszám: 11748007-20087386) is lehet rendezni. Hálásan köszönjük híveink nagylelkű adományait.

3.) Ma éjfélig van lehetőség a népszámlálási kérdőív online kitöltésére. Azokat, akik ezt nem tették meg holnaptól kérdezőbiztosok keresik fel otthonukban. Bátran valljuk meg a kitöltés folyamán katolikus keresztény hitünket!

4.) A Padányi katolikus iskola rendszeres programokat szervez a következő tanévtől iskolát kezdő óvodások számára. Ajánljuk jó szívvel az intézményt azon rokonaink, ismerőseink figyelmébe is, akiknek óvodáskorú gyermekük van!

5.) Szeretettel buzdítjuk a fiatalokat a ministránsszolgálatra szentmiséinken. Hálásan köszönjük azok szolgálatát, akik ezen a hétvégén is szép számmal részt vettek az oltárszolgálatban.

6.) Több hívőnk jelezte, hogy a Feltámadt Üdvözítő-templomban két, a híveket szemből megvilágító reflektor erős fénye rendkívül zavaró, már-már a szemeket irritáló. A kérésnek eleget téve más állásba fordítottuk az említett két fényforrást. Az előtérben pedig valamennyi izzót nagyobb fényerejűre, ám kisebb fogyasztásúra cseréltük, így egyrészt sokkal világosabb lett a templom hátsó része, másrészt spórolhatunk a magas energiaköltségeken is.

Ezenkívül az elmúlt héten egy 11 méteres és egy 6 méteres teleszkópos rudat vásároltunk, melyek segítségével elvégeztük templomunk rendkívül magasan elhelyezkedő ablakainak, valamint a párkányoknak pókháló- és pormentesítését. Bízunk benne, hogy ezek az intézkedések is hozzájárulnak ahhoz, hogy templomunkban valódi otthonra leljünk és még inkább el tudjunk mélyedni az imában!

7.) Feltámadt Üdvözítő-templomunk belső és külső rendbetételét szeretnénk közösen folytatni, ezért közösségépítő jelleggel szeretettel hívunk mindenkit korra és egészségi állapotra tekintet nélkül a templombelső nagytakarítására, valamint a templomkert rendbetételére október 22-én, szombaton 9 órára. A közös munkálkodást szeretetvendégséggel zárjuk. Bízunk abban, hogy templomunk és környezetének szebbé tétele közösségünket is még jobban összekovácsolja. Mindenkit szeretettel várunk!

Isten áldásával kísért hetet kívánunk:

dr. Takáts István plébános

dr. Kulcsár Dávid káplán