Hirdetések

Évközi vii. vasárnap 2023. február 19. 1.) Nagyböjt kezdete – hamvazószerda A jövő héten húshagyókeddel lezárul a farsang, a rövidebb évközi idő és február 22-én, hamvazószerdán elkezdődik a húsvétig 40 hétköznapból és 6 vasárnapból álló nagyböjti bűnbánati időszak. Hamvazószerdán a 17 órai szentmise keretében megáldjuk az előző évben, virágvasárnap megáldott barka elégetéséből származó hamut, melyet …

Jelentkezés

a bazilika Szent Mihály Kórusába és az új gyermekkórusba A zene és az éneklés nélkülözhetetlen, mint a hit kifejezésének és Isten dicsőítésének egyik eszköze. Üdvözlendő ezért minden olyan kezdeményezés, amely ennek megújítását, értékesebbé tételét, a hívek liturgiába való minél intenzívebb bevonását ösztönzi. A Veszprémi Főegyházmegye ezért is tartja fontosnak, hogy megerősítse a 2009. január 27-én …

Hirdetések

Évközi vi. vasárnap 2023. február 12. 1.) Házasság hete Szeretettel ajánljuk egyházközségünk házaspárjai figyelmébe a jövő héten zajló „Házasság hete” programsorozat városunkban is gazdag programjait. A részletekkel kapcsolatban érdemes felkeresni a www.hazassaghete.hu honlapot. A veszprémi programok részletes rendje megtalálható egyházközségünk honlapján, valamint facebook oldalán egyaránt. 2.) Tavaszi plébániai zarándoklat Plébániánk május 1-jére egynapos tavaszi zarándoklatot …

Hirdetések

Évközi v. vasárnap 2023. február 5. 1.) Köszönet Hálásan köszönjük mindazon testvéreink segítségét, akik pénteken a reggeli szentmise után segítettek a templom karácsonyi díszítésének lebontásában és takarításában. 2.) Betegek világnapja A Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésének évfordulója immár 31. éve a betegek világnapja. Ebből az alkalomból ünnepi szentmise lesz február 10-én, pénteken délelőtt 10 órától …

Hirdetések

Évközi iv. vasárnap 2023. január 29. 1.) Gyertyaszentelő Február 2-án, csütörtökön emlékezünk meg arról, hogy a 40 napos Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatták a jeruzsálemi templomban, akit Simeon a világ világosságának nevezett. Ennek emlékére a 17 órakor gyertyaszentelés lesz a Feltámadt Üdvözítő-templom kertjében, majd égő gyertyákkal vonulunk be a templomba az ünnepi szentmisére. …

A Veszprémi Főegyházmegye szinódusi találkozói

Gyűljünk össze ismét és gyűjtsük össze közösségeink tagjait is, hogy időt és teret engedve a Lélek működésének együtt növekedjünk Isten jelenlétében, aki közösségre, megtérésre és misszióra hívott meg mindnyájunkat. Ünnepeljük meg, hogy a szinódus találkozásokban egyházmegyénkben az élő Egyházat tapasztalhattuk és tapasztalhatjuk meg! A szinódus nem technika és nem egyszeri esemény, sokkal inkább a Szentlélek …